Anonim

Тази карта ще се отразява чак до пощенската кутия на получателя ви.

От какво имаш нужда

 • Звънете звънци
 • Зелена хартия за скрап
 • Пистолет за лепило и топло лепило
 • Тясна лента
 • Бяло картонче
 • Занаятчийски нож
 • Сребърна хартия
 • Двойна лента
 • Занаяти лепило

Как да го направим

 1. Подредете камбани в кръг, за да определите размера на готовия венец и зачертайте кръга върху зелената хартия, за да използвате шаблона.
 2. Залепете камбаните върху зелената хартия, покриваща изтегления кръг.
 3. Направете лъка от панделка и горещо лепило на място.
 4. За да създадете основната карта, изрежете парче картона на желания размер и го сгънете наполовина.
 5. Използвайте нож за занаятчии, за да отрежете квадратния отвор в предната част на картата.
 6. Нарежете рогозка от сребърна хартия, която да се побере в отвора на предната част на картата.
 7. Използвайте лентата, за да прилепите сребърната подложка от задната страна на предната страна на картата.
 8. Залепете зелената хартия с венеца на задната страна на картата, като центрирате венеца в отвора.
 9. Създайте рамката на лентата около предния прозорец на картата и я залепете с лепило.