Anonim

Един прост суап даде на този малък килер капацитет да държи два пъти повече палта - и изглеждат фантастично да го правят.

Един прост суап даде този миниатюрен килер да държи два пъти повече палта - и изглеждаше страхотно да го прави.

Не всички хранилища са създадени еднакви, а това приспособление може да докаже това. Вижте как една привидно проста суап удвоява организационното си пространство за аксесоари и още.